21 października 2011 r.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracamy się do Pana z prośbą, aby korzystając ze swoich statutowych uprawnień NCBiR otworzyło możliwość sfinansowania badań naukowych mających na celu analizę i wyjaśnienie mechanizmu zniszczenia w tzw. „katastrofie smoleńskiej" z dnia 10 kwietnia ub. r., a także ogólny rozwój technologii badawczych w zakresie testów zderzeniowych.

Tragiczne wydarzenie, które pociągnęło za sobą śmierć elity politycznej i kadry dowódczej polskich sił zbrojnych w dalszym ciągu elektryzuje społeczeństwo z powodu wielu zagadek związanych z mechaniką zniszczenia samolotu TU-154. Hipotezy dotyczące tego mechanizmu tworzone przez ludzi pozbawionych wykształcenia w dziedzinie mechaniki z jednej strony podnoszą emocje społeczne, z drugiej zaś budzą oburzenie środowiska naukowego ze względu na prymitywizm i sprzeczność z prawami fizyki. Wyrazem tego może być wystąpienie prof. Mirosława Dakowskiego do prokuratury.

Katastrofa smoleńska jest zbyt ważnym wydarzeniem w dziejach kraju, aby pozwolić na kształtowanie jej obrazu w świadomości społecznej przez polityków i propagandzistów w zależności od wyznawanych sympatii politycznych. Niezależnie od przyczyn, jakie do niej doprowadziły, a którymi nauka nie powinna się zajmować, jest to problem naukowy i zadanie dla instytucjonalnej nauki polskiej - zadanie polegające na wyjaśnieniu samego mechanizmu zniszczenia samolotu. Zadanie trudne i interdyscyplinarne, którego rozwiązanie wymaga zaangażowania i współpracy ośrodków naukowych zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki - takimi jak wytrzymałość materiałów, mechanika zniszczenia, komputerowe badania symulacyjne, doświadczalne badania zderzeniowe (crash testy) i inne - lecz przy obecnym poziomie technologii symulacyjnych całkowicie wykonalne.

Prace mające na celu ustalenie mechanizmu zniszczenia w „katastrofie smoleńskiej" miałyby wielkie znaczenie czysto naukowe i podniosłyby poziom symulacji komputerowych w dziedzinie krajowych badań zderzeniowych. Mogłyby one być prowadzone z wykorzystaniem istniejących programów komputerowych będących w dyspozycji NASA, wierzymy jednak, że doprowadzą do powstania oryginalnych polskich aplikacji. Pozwoliłoby to na ich zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z badaniem bezpieczeństwa w transporcie nie tylko lotniczym, lecz również lądowym.

Sądzimy, że punktem wyjścia dla wspomnianych prac powinna być konferencja naukowa, którą umownie nazywamy Konferencją Smoleńską. Pozwoliłaby ona na przedstawienie dotychczas wykonanych badań, wymianę doświadczeń i ustalenie kierunku dalszych prac. Chcielibyśmy, aby konferencja ta odbyła się pod patronatem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na to, że Komitet Mechaniki nie dysponuje środkami na ten cel, prosimy Pana Dyrektora o sfinansowanie kosztów takiej Konferencji ze środków NCBiR.

1/2 -

Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do powyższych postulatów pragniemy przekazać wyrazy najwyższego szacunku.

1.

Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński

Politechnika Białostocka

2.

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

Politechnika Krakowska

3.

Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras

JEEE Fellow, Hamilton Sundstrand Fellow

1) Hamilton Sundstrand Aerospace Applied

Research, Rockford, IL. USA 1) Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz

4.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

Politechnika Białostocka

5.

Prof. dr hab., dr h.c. Zbigniew

Jacyna-Onyszkiwicz

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

6.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita

1)   Politechnika Warszawska

2)    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

7.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Politechnika Krakowska

8.

Dr hab. inż. Marek Łagoda,

prof. IBDIM, prof. PL

1)  Instytut Badawczy Dróg i Mostów

2)  Politechnika Lubelska

9.

Prof. dr hab. inż. Jan Obrębski

Politechnika Warszawska

10.

Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski

Instytut Historii Nauki PAN, Sekcja Historii Nauk Ścisłych i Techniki

11.

Dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

12.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda

Akademia Górniczo-Hutnicza

13.

Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach

prof. PO

Politechnika Opolska

14.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski,

dr h.c. Universita di Pavia

Politechnika Łódzka

15.

Dr hab. inż. Piotr Witakowski,

prof. AGH, prof. ITB

1)    Akademia Górniczo-Hutnicza

2)    Instytut Techniki Budowlanej

Za zgodność podpisów:

Lp.

Tytuł, nazwisko i imię

Adres

 

1.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita

ul. Sonaty 2 m. 404 02-744 Warszawa «=

 

2.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki

ul. Zamoyskiego 40/21 30-523 Kraków

 

3.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda

Plac Na Groblach 17m. 8 31-101 Kraków

 

4.

Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB

ul. Afiykańska 7 m. 95 03-966 Warszawa