Lista kontaktowa sygnatariuszy

Lp.

Tytuły, imię i nazwisko

Instytucja

Adres internetowy

1.

Dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB

1) AGH

2) Instytut Techniki Budowlanej

witakowski p@poczta.onet.pl 609-099-944

2.

Prof. dr hab., inż. Grzegorz Jemielita

1) Politechnika Warszawska

2) SGGW

g .jemielita@gazeta.pl 603-875-670

3.

Prof. dr hab. inż. Jacek Rońda

Akademia Górniczo Hutnicza

iacekronda@yahoo .co.uk 509-501-622

4.

Dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW

Politechnika Warszawska

janpawlikowski@wp.pl 22 629 16 97

5.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Politechnika Krakowska

jkawecki@o2.pl 501 106 171

6.

Dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach

Politechnika Opolska; Wydział Mechaniczny; Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych

z. sloderbach@po.opole.pl 77/4538-447 w. 142, 515-199-673

7.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski

Politechnika Białostocka; Wydział Mechaniczny; Katedra Automatyki i Robotyki

gosiewski@pb.edu.pl 606-48-36-01

8.

Prof. dr hab. inż. Jacek Gieras

1) Hamilton Sundstrand Aerospace Applied Research, Rockford, Il, USA

2)Uniwersytet                   Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki

igieras@ieee.org (860)573-6683

9.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

Politechnika Krakowska

kflaga@pk. edu.pl 12/628-20-24

10.

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski

Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

turja@binar.pl (48) 42 678-25-93

11.

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH

maloszewski@helmholtz-

muenchen.de

+49 177 875 77 37

12.

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna- Onyszkiewicz (fizyk) Dr honoris causa

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

Kierownik - Zakładu Fizyki Kwantowej

zbigonys@amu. edu.pl 61-829 50 69

13.

Prof. dr hab. inż. Jan Obrębski

Politechnika Warszawska Wydział IL

jobrebski@pooczta.onet.pl +48 601 82 72 87

14.

Dr hab. inż. Marek Łagoda prof. ndz.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

marek. lagoda@onet. eu mlagoda@ibdim. edu.pl +48 602 601 012

15.

Prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski

Instytut Pamięci Narodowej

boleslaw.orlowski@gmail.com +48.506.681.231

16.

Prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński

Politechnika Białostocka

pdybczynski@poczta.onet.pl 696 299 135